Vår verksamhets filosofi

Vår filosofi är att vi utifrån ett verkligt behov hjälper kunden att stärka eller förändra ett beteende som ger en positiv och långsiktig utveckling och effekt. ”

”Vi arbetar tillsammans med kunden utifrån konceptet Före – Under – Efter och med en långsiktig relation skapar vårt arbete utveckling och effekt.”

CM Development genomför kvalificerade, behovsanpassade utbildningar och utvecklingsprogram.

Utvecklingsinsatser sker i nära samarbete med våra kunder, spänner över flera områden, samt är präglade av perspektiven före/under/efter det vill säga att vi alltid arbetar med behovsanalys, plan och uppföljande struktur.

Vår övertygelse är att resultat skapas av människor.
Vi utvecklar individer och organisationer till att nå sin fulla potential och frigör verksamhetens dolda resurser.
Ledare, specialist och medarbetare behöver olika stöd i utveckling och lärande, både inom ramen för det personliga likväl det organisatoriska arbetet.
Vår breda kompetens och erfarenhet gör att vi anlitats av många olika sektorer och vår referensbas är god.

Vår Vision

“Vi ska vara den bästa aktören på marknaden”

Vår Värdegrund

“Vi lever som vi lär”
“Vi inspirerar & motiverar”
“Vi visar personlig omtanke”

“Vi gör skillnad”

Aktuellt

Flygande UGL start på 2018

Höstens sista kurs v 50 blev fullbokad varför nästa möjlighet att gå är v 05. Anmälan före årsskiftet ger en rabatt på 2000 kr.

Kommande kurser

Nu har vi lagt in flera kurser…

Videoklipp

Flera videoklipp

Vi arbetar tillsammans med kunden utifrån konceptet
Före – Under – Efter och med en långsiktig relation…
Läs mer

Den standardiserade UGL-utbildningen ger ingen möjlighet till att mäta effekten av deltagarens utveckling så CM Development utvecklade ett koncept…
Läs mer

Ta del av vårt unika UGL-koncept.
En resa i din fortsatta utveckling i större…
Läs mer

Samarbetspartner